fbpx
NRA hjälper Norra Skog

“NRA kan göra allt, de har kapaciteten för det”

 

I samband med Norra Skogs namnbyte blev det en omfattande utmaning för NRA att uppdatera skyltningen på kontor, fasader och fordon i hela norra Sverige. 

Samarbetet mellan skogsägarföreningen Norra Skog och NRA sträcker sig långt tillbaka i tiden. När Norra Skog bildades 2020 genom en sammanslagning av Norra Skogsägarna och Norrskog ställdes NRA inför en stor utmaning då en omfattande mängd nya skyltar och dekaler behövdes. 

Ulrica Winberg-Jonsson är kommunikationschef på Norra Skog och hon berättar att de gav uppdraget till NRA eftersom de vet att de är snabba, noggranna och skickliga på att hantera omfattande projekt. Under projektet samarbetade personal från Norra Skog med NRA för att kartlägga behovet av nya skyltar. 

“NRA är snabba, noggranna och duktiga på att hålla ihop stora projekt.”
Ulrica Winberg-Jonsson, Norra Skog 

I sammanslagningen skulle inte mindre än 70 kontor i norra Sverige skyltas om. På huvudkontoret i Umeå där Ulrica sitter behövdes många olika typer av skyltar. Både fasta skyltar, roll-ups och ljusboxar samt fasadskyltar och vepor. Eftersom kontoret ligger bredvid en Europaväg krävdes tillstånd från Trafikverket för vissa skyltar men tillsammans med NRA lyckades de utveckla skisser och idéer som ledde till en bra lösning.

Även om Norra Skog inte har egna lastbilar för timmer eller biobränsle förklarar Ulrica att många av deras samarbetspartners gärna förknippas med dem och vill visa upp Norra Skogs logotyp på sina fordon. NRA tillverkade därför allt från små dekaler att sätta på dörrarna till helfoliering med logotyp, foto och budskap. Dessutom tillverkade de nya ljusskyltar till de företag som ville lysa upp sina ekipage lite extra. Ulrica berättar att de var väldigt nöjda med projektet där NRA ansvarade för allt från behovsanalys och produktion till montering av skyltarna.

“NRA kan göra allt, de har kapaciteten för det.”
Ulrica Winberg-Jonsson, Norra Skog

Samarbetet med NRA har fortsatt även efter sammanslagningen eftersom NRA också ansvarar för reparation, utveckling och underhåll av skyltarna. Ulrica tycker att NRA är lyhörda för deras behov och menar att de alltid hittar en bra lösning. Dessutom påpekar hon att beslutet att samarbeta med NRA stämmer väl överens med Norra Skogs vision för ett hållbart samhälle där de prioriterar användningen av hållbara material och främjar lokalt företagande. 

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig med skyltar till kontor, fasader och fordon? Kontakta oss så berättar vi mer. 

Om Norra Skog

Norra Skog är en skogsägarförening som är aktiv i norra Sverige. Kooperationen ägs av sina 27 000 medlemmar och arbetar för ett hållbart brukande av skog som en förnyelsebar råvara.

Genom att verka för en tryggad avsättning av medlemmarnas skog företräder Norra Skog det privata skogsbruket.