fbpx

Fokus på hållbarhet

NRA arbetar systematiskt med att förebygga och minska vår miljöbelastning med en strävan att ständigt förbättra oss.

Vår ambition och vårt mål med ett systematiskt miljöarbete innebär att arbeta långsiktigt hållbart, både för människa och miljö̈. Vårt  ledningssystem hjälper oss att kontinuerligt följa upp vår miljöpåverkan och säkerställa våra framsteg.

Det är både viktigt för oss och för våra kunder att vi kan tillhandahålla produkter och tjänster som produceras lokalt, i syfte att minska koldioxidutsläppen som orsakas av långväga transporter. Det gäller också i vårt val av leverantörer. Vi har även valt att arbeta med material som ger mindre miljöpåverkan och ytterligare öka vår återvinning av spill och returmaterial samt att trycka direkt på återvunnet trä.  

Under 2024 bedriver NRA ett fokuserat arbete med implementeringen av vårt ISO system där vi även certifierar vårt arbetsmiljöarbete.

För att säkerställa att företagets verksamhet överensstämmer med ISO-standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö utvärderar vi årligen och formulerar nya, konkreta mål för att ständigt utveckla och förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Genom kontinuerlig utbildning och information ges våra medarbetare kunskaper om aktiviteter och insatser i det dagliga arbetet.

 

Vår personal ska tänka hållbart, hålla hög servicegrad med ett stort engagemang och trygghet så att kunden upplever att det är tryggt och enkelt att göra affärer med oss: 

Ladda ner vår Verksamhetspolicy